Dr. Kóbor Balázs

Geológus, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán illetve ÖUAG ösztöndíjasként Karl Franzens Universität-en végezte tanulmányait; 2004-ben szerzett summa cum laude PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg is az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék oktatója. 2005-től a Szegedi Tudományegyetem TTK Földrajzi-földtani Tanszékcsoportjának projektvezetője, a Stratégiai Alapok Térségfejlesztő Munkacsoport vezető kutatója. Eredeti kutatási területei a környezetgeológia, a környezeti radiológia és a környezeti hatásértékelés, amelyből 20-nál több publikációt jegyez.

Az elmúlt és a jelen EU-s támogatási időszakokban négy geotermikus nagyprojekt és 16 környezetvédelmi, terület- és társadalomfejlesztési projekt tervezését/lebonyolítását végezte. Tudományos érdeklődése ausztriai vendégkutatói tevékenysége után fordult a geotermikus hő- és vízkivétel régiós kitermelési és környezeti monitoringja, valamint a készletek fenntartható kitermelése és hatékony energetikai hasznosítása felé.

Fiatal kutatóként, innovatív módon az első határon átnyúló, szerb-magyar termálvízbázis kitermelés-monitoring rendszer tervezés-irányítója (Szeged-Palics-Szabadka termáltest), valamint az első és egyben egyetlen nyertes KEOP támogatású geotermikus kaszkádrendszer pályázati program tervezője (Mórahalmi kaszkádrendszer, 526M Ft). Projektgenerálási tevékenységének területe és célja a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések indukálása és koordinálása, a gazdasági, technológiai és környezeti szempontok közötti egyensúly kialakítása, a kutatóhelyek és a felhasználók közötti innovációs fejlesztések, igények kétirányú közvetítése. Vezető kutatója a Dél-alföldi geotermikus technológia-transzfer hálózatnak, és a szintén a Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány által koordinált Geotermikus K+F klaszternek is.

Ügyvezetője a Szegedi Tudományegyetem geotermikus kutatás-fejlesztési spin-off cégének, az Aquaplus Kft, a Homokkert Kistérségi Integrációs Közhasznú Társaság, az Árpád Agrár Zrt, a Mórakert TÉSZ és a Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány által társtulajdonosként jegyzett InnoGeo Kft-nek. A cég geotermikus technológia-átadással, tudástranszferrel, azaz az egyetemi kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások piaci értékesítésével és az ipari fejlesztési igények közvetítésével foglalkozó innovációs szolgáltató központ, mely start-up vállalkozásként elsősorban a megújuló energiák régiós használatát megalapozó kutatási, technológiai, és a speciális helyi körülményekre adaptált műszaki háttér biztosítását, közvetítését végzi, továbbá annak eredményeit felhasználva a régiós geotermikus ipar fejlesztését, megerősítését, piacképes és exportképes késztermékek, technológiák előállításának és az arra települő ipari vertikum kiépítésének elindítását célozza.

Legfontosabb kutatás-menedzsment tapasztalatok:

  • Szakmai szolgáltató és innovációs transzfer-hálózat kiépítése a termálvíz és a geotermikus energia fenntartható dél-alföldi hasznosításáért (DA_HALO_06/007) – kutatásvezető
  • Partnerség és komplex szolgáltató-struktúra építés a régiófejlesztésben képzett fiatal diplomások Dél-Alföldön való megtartásáért (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34) – szakmai vezető
  • Komplex geotermikus energiahasznosítás és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezése (HUSER0602/086) – kutatásvezető

Releváns könyvei, tanulmányai:

  • Kóbor – Medgyes: Termálenergia-fejlesztési projektrendszer a Dél-alföldi régióban – projektkoncepció 2007-2013. Szeged, 2007.
  • Medgyes – Kóbor: Alternatív energia termelő rendszerek elterjesztésének térségi és határmenti ösztönzése kistérségi decentrumok kiépítésével. Szeged, 2007.
  • Kóbor – Medgyes et al: Környezetközpontú irányítási rendszerek a fenntartható fejlődés szolgálatában. Szeged, 2006. (ISBN 963-06-0354-3)
  • Medgyes – Kóbor et al: A területfejlesztés uniós finanszírozási rendszere és pályázati programjai Magyarországon. Szeged, 2006. (ISBN 963-06-0229-7)
  • Medgyes – Kóbor: Régiós politika és vállalkozásfejlesztés. Szeged, 2006. (ISBN 963 8722 220 7)

Lépjen be a Geotermikus Klaszterbe

Csatlakozzon Ön is a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter partnerhálózatához és vagyen rész termálenergetikai projektjeinkben szakértőként, kivitelezőkét, vagy kutatatóként.

Érdekel

Ha nem óvjuk meg vízbázisainkat, a termálenergetikai lehetőségeinket is tönkretesszük.

Dr. Kóbor Balázs
InnoGeo Kft.