Dr. Medgyes Tamás

Térségfejlesztő szakértő, a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán illetve CEEPUS és ERASMUS ösztöndíjasként az Universita’ degli studi di Napoli-n és az Universität Wien-en végezte tanulmányait; 2004-ben szerzett summa cum laude doktori fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen.

Tudományos pályáját a nagyvárosi környezetben élő szubkulturális közösségek reprezentációs gyakorlatainak, interpretációs praxisainak vizsgálatával kezdte. A posztmodern kulturális kontextusaiban zajló szubjektív értelmezés és közösségi megjelenés elemzéséért, az intermedialitás által jellemzett kortárs kulturális szituációk összehasonlító leírásáráért fiatal kutatóként két OTDK első helyezéssel (1997 és 1999) és az MTA Pro Scientia Aranyérmével (1999) tüntették ki. Emellett Soros Alapítvány, Pro Renovanda Cultura Hungariae, Fay András, SZTE Pre- és Posztdoktori ösztöndíjakban részesült, és elnyerte a holland illetve a kanadai állam valamint a Japán Alapítvány kutatási ösztöndíjait.

2005-től a Szegedi Tudományegyetem TTK Földrajzi-földtani Tanszékcsoportjának projektmenedzsere és vezető kutatója. A régiós forráskihasználás társadalomtudományi aspektusainak kutatójaként és a térségi forrásabszorpció menedzsereként több tucat központi és helyi projekt generálásában, kidolgozásában, végrehajtásában és a folyamatok régiós illetve nemzeti szintű értékelésében, elemzésében vett részt. Feladata a hálózatos együttműködés stratégiai tervezése, az SZTE tudásközpont funkciójának erősítése, szféra és ágazatközi együttműködés kereteinek definiálása és bővítése, a K+F és a technológiai innováció társadalmi hatásainak értékelése, elfogadottságának növelése. A kutatóintézmény és a vállalati szféra kooperációjának, az egyetemi-akadémiai kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások piaci értékesítésének és az ipari fejlesztési igények közvetítésének tevékenységeit gyakorlati, projektorientált, menedzsment jellegű és értékelő, stratégiaalkotó, kutatási célú programok keretében végzi, elsősorban a Szegedi Tudományegyetemen és az intézmény spin-off cégeiben.

Menedzsment tapasztalatok:

 • Szakmai szolgáltató és innovációs transzfer-hálózat kiépítése a geotermikus energia fenntartható dél-alföldi hasznosításáért (DA_HALO_06/007) – SZTE projektmenedzser
 • Partnerség és komplex szolgáltató-struktúra építés a régiófejlesztésben képzett fiatal diplomások Dél-Alföldön való megtartásáért (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34) – projektmenedzser
 • Személyközpontú rehabilitációs rendszer a Homokháton (HU0105-02) – alprojekt vezető
 • Tanyafelelősi rendszer kiépítése a Homokháton (HU2002/000-315.01.04) – alprojekt vezető
 • Komplex geotermikus energiahasznosítás és közös magyar-szerb termálvízbázis-monitoring tervezése (HUSER0602/086) – projektasszisztens

Releváns publikációk, projektmunkák:

 • Kóbor – Medgyes et al: Térségfejlesztés, Integráció, Foglalkoztatáspolitika – A Stratégiai Alapok Térségfejlesztő Kutatócsoport Tanulmányai. Szeged, 2007. (ISBN 978-963-87222-9-4)
 • Kóbor – Medgyes: Termálenergia-fejlesztési projektrendszer a Dél-alföldi régióban – projektkoncepció 2007-2013. Szeged, 2007.
 • Medgyes – Kóbor: Alternatív energia termelő rendszerek elterjesztésének térségi és határmenti ösztönzése kistérségi decentrumok kiépítésével. Szeged, 2007.
 • Medgyes – Kóbor et al: A területfejlesztés uniós finanszírozási rendszere és pályázati programjai Magyarországon. Szeged, 2006. (ISBN 963-06-0229-7)
 • Kóbor – Medgyes et al: Környezetközpontú irányítási rendszerek a fenntartható fejlődés szolgálatában. Szeged, 2006. (ISBN 963-06-0354-3)
 • Medgyes – Kóbor: Régiós politikai és vállalkozásfejlesztés. Szeged, 2006. (ISBN 963 8722 220 7)

Lépjen be a Geotermikus Klaszterbe

Csatlakozzon Ön is a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter partnerhálózatához és vagyen rész termálenergetikai projektjeinkben szakértőként, kivitelezőkét, vagy kutatatóként.

Érdekel

Ha nem óvjuk meg vízbázisainkat, a termálenergetikai lehetőségeinket is tönkretesszük.

Dr. Kóbor Balázs
InnoGeo Kft.