Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára

Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára

Az InnoGeo Kft Mórahalom Városi Önkormányzattal, a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvánnyal és a MATÁSZSZ Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével konzorciumban pályázatot nyújtott be a Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével c., 2020-3.1.3-ZFR-TEFH kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat 2020. január 15-én támogatásban részesült. A projekt teljes költsége 1.488.500.000,- Ft, az InnoGeo Kft 413.500.000,- Ft támogatásban részesült.

A Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára c. projekt általános célkitűzése egy olyan innovatív mintaprojekt megvalósítása Mórahalom Városban, amely a földgáz alapú energiaellátás helyben elérhető, megújuló (geotermális és fotovoltaikus) forrásból történő kiváltásával egy fogyasztóbarát, az ellátásbiztonságot növelő, környezetvédelmi és pénzügyi szempontból fenntartható ellátási modellként szolgál a hazai, 5-10 ezer lélekszámú települések fejlesztéséhez.

A tervezett fejlesztés közvetlen céljai a következők:

1. a jelentősen megnövekedett helyi hőpiaci igények kielégítése a termálforrásból;

2. a tervezett új termál rendszer integrálása a Városban szigetszerűen működő két másik termálvíz alapú távhő rendszerrel (Hunyadi Liget Geotermikus Kaszkádrendszer és Norvég Geotermikus Közműrendszer);

3. a megújuló energiatermelés diverzifikálása termálvíz visszasajtolása és fotovoltaikus energia termelő kapacitás bővítése révén;

4. műszaki K+F feladatok megvalósítása révén jelentős műszaki tudásbázist tervez felépíteni a) a termálkutakban képződő kísérőgázok hasznosítása, b) az integrált távhő rendszer intelligens vezérlése, továbbá c) a víztermelés és visszasajtolás hidrológiai, hidrodinamikai és geokémiai vizsgálata vonatkozásában; valamint 

5. széleskörű replikálásra alkalmas prosumer partnerségre hőszolgáltatási mintaprojekt fejlesztése és replikálása.

A geotermikus energiafelhasználás energiahatékonyságának javítása a felhasználói jellemzők módosításával (User4GeoEnergy)

A geotermikus energiafelhasználás energiahatékonyságának javítása a felhasználói jellemzők módosításával (User4GeoEnergy)

Projekt azonosító: 2018-1-0502
Támogató: EGT és Norvégia Regionális Együttműködési Alap
Prioritás: Környezetvédelem, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
Vezetõ partnerszervezet: Ásványi anyag és Energiagazdasági Kutatóintézet, Lengyel Tudományos Akadémia
A megvalósítás kezdete: 2020.10.01
A megvalósítás befejezésének dátuma: 2023.09.30.
A projekt időtartama: 36 hónap
Honlaphttp://user4geoenergy.net/

Projekttevékenységek

• A geotermikus távfűtéssel kapcsolatos jó gyakorlatok megosztása a támogató országok (Izland, Norvégia) és a kedvezményezett országok (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) között, a geotermia gazdasági, környezeti és éghajlati előnyeinek jobb kihasználása.
• A geotermikus rendszerek matematikai modellezése (energiaforrás – hőeloszlás – végfelhasználók) annak érdekében, hogy a kedvezményezett országokban optimális megoldásokat találjunk a geotermikus hőellátásra, figyelembe véve a geotermikus viszonyokat, az energiaárakat és az időjárási viszonyokat.
• A projekt középpontjában a lakossági ügyfelek állnak, cél a projektpartnereknél felgyülemlett tudás, tapasztalat és technikai know-how átadása a helyi távhőszolgáltatóknak a geotermikus fűtés hatékonyságának javítása érdekében

Projektcélok

• Céljaink a geotermikus rendszerek hatékonyságának hosszú távú javítása és a környezeti lábnyomának csökkenése: közvetlen hozzájárulás a kevésebb szén-dioxidot kibocsátó és biztonságosabb európai gazdasághoz.
• A megújuló energiaforrások távfűtésbe történő integrálását célzó uniós fejlesztéseke projektünk e rendszerek működésének racionalizálásával egészíti ki.
• Célunk a geotermikus távfűtő rendszerek gazdaságosságának javítása és környezeti fenntarthatóságuk növelése. Ezt a célt saját munkatársaink ismereteinek bővítésével és a megszerzett tudás üzemeltetők számára való átadásával, számukra innovatív megoldások biztosításával kívánjuk elérni.
• Az alacsony szén-dioxid kibocsátású és energiatakarékos gazdaságok felé történő elmozdulás egyrészt megújuló energiaforrások használatát, másrészt a környezet jó állapotának fenntartását teszi szükségessé. Beavatkozási logikánk biztosítja, hogy ezeket a célokat egyszerre lehessen elérni.

Pojektpartnerek

Vezető partner

Ásványi anyag és energiagazdasági kutatóintézet, Lengyel Tudományos Akadémia
Wybickiego 7A utca, Krakkó 31-261. Lengyelország
www.min-pan.krakow.pl

Szakértő partnerek

Nemzeti Energiaügyi Hatóság (Orkustofnun)
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, Izland
www.os@os.is

NORCE Norvég Kutatóközpont AS
Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norvégia
www.norceresearch.no

Kedvezményezett partnerek

SLOVGEOTERM a.s.
Palisády 39, 81106 Pozsony, Szlovákia
www.slovgeoterm.sk

InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft
13 Dugonics tér, Szeged H-6720 Magyarország
www.innogeo.hu

The User4GeoEnergy Project (No. 2018-1-0502) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA and Norway Grants, visit www.eeagrants.org.


Szegedi távfűtés geotermikus átalakítása

Szegedi távfűtés geotermikus átalakítása

Az InnoGeo Kft szakértő csapata oroszlánrészt vállal a szegedi távfűtés geotermikus átalakításában. Cégünk a SZETÁV Kft. a Geo Hőterm Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma számára 2018-ban 16 fűtési kör megújuló energetikai alapú átalakítására készített el, nyújtott be és nyert el KEHOP pályázatot. A 9  projekt összértéke 22 milliárd forint, a támogatási intenzitás 50%-os. A támogatást a Geo Hőterm Kft. és az NFP Kft. kapja, az önrészt is ezek a partnerek biztosítják. A fejlesztések a SZETÁV Kft. fűtőműveit látják el geotermikus energiával. A projektek során az Északi, a Tarján, a Rókus, a Belváros, a Felsőváros, Makkosháza és az Odessza városrészekben új, 1.700 – 2.000 m mély kitermelő és visszasajtoló termálkutak létesülnek, melyek átlagosan 80 m3/h hozamú és 90 °C hőmérsékletű termálvizet fognak termelni. Ez a víz sem a távfűtő, sem a használati melegvíz hálózatba nem kerül be, hanem a kazánházakban hőcserélőn keresztül hasznosul, majd visszasajtoló kutak segítségével visszakerül a mélységi víztároló rétegekbe. A projektek eredményeként évente közel 8,8 millió m3 elégetett földgáz kiváltása történik meg 350 ezer GJ geotermikus energiaforrással, évi 25 ezer tonna CO2-al mérsékelve a SZETÁV károsanyag kibocsátását, csökkentve a város levegőjét terhelő üvegház hatású gázterhelést. A fejlesztés hatására az érintett fűtési körök esetében kb. 70%-os, a teljes szegedi távfűtés tekintetében pedig 50%-os lesz a megújuló energia részaránya, javul a levegő állapota és az ellátás biztonsága. Ez a fejlesztés Közép-Európa jelenleg legnagyobb geotermikus távhő projektje, melynek eredményeképpen – Reykjavík után – a kontinens második legnagyobb geotermikus távhőrendszere jön létre.