Danube Region Leading in Geothermal Energy

Danube Region Leading in Geothermal Energy

Az InnoGeo Kft a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által vezetett konzorcium tagjaként Danube Region Leading in Geothermal Energy címmel pályázatot nyert a Danube Transnational Programme c. INTERREG kiíráson. A 2017. január 1-től 2019. szeptember 30-ig tartó, 2,5M Euro költségvetéssel megvalósult projektben Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Románia összesen 22 partnerintézménye – földtani szolgálatok, egyetemek, ipari szereplők, területi energia- és fejlesztési ügynökségek, minisztériumok és önkormányzatok – működtek együtt a Duna Régió energiabiztonságának és -hatékonyságának fejlesztésében. A projekt fő célja a meglévő, ám kiaknázatlan geotermikus erőforrások fenntartható felhasználásának bővítése a távhőszolgáltatásban volt. A pályázat célterülete a Duna Régió középső és délkeleti része, azaz a Dunántúl és az Alföld déli területe, ÉK-Szlovénia, É-Horvátország, Bosznia-Hercegovina középső és É-i részei, É-Szerbia, valamint Románia Ny-i területe, összesen mintegy 92.000 km2 volt.

Ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetési- technológia fejlesztése porózus rezervoárra települő mélygeotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszerben

A GINOP-2.1.1-15.2016-00970 számú, Ferdítéses, felületnövelt kútkiképzési- és működtetési- technológia fejlesztése porózus rezervoárra települő mélygeotermikus kitermelő-visszasajtoló rendszerben című projektben az InnoGeo Kft a projektgazda Geotermikus Szolgáltató Kft megbízásából 54M Ft értékben a projekt legfontosabb K+F feladatait végezte el, köztük az alábbiakat: geológiai, hidrogeológiai adatgyűjtés a termelő és a porózus visszasajtoló rendszerek paramétereiről, a teljes rezervoárra kiterjedő hidrodinamikai szimuláció, kísérleti doublet-helyszín kijelölés, 5 kutas szivattyúteszt, szénhidrogén-bányászat hatásainak vizsgálata a felső pannon porózus hévíz-rezervoárok hidrodinamikai jellemzőire, a területre kiterjedő, regionális hőtranszport szimuláció, a vertikális és a ferdített kútkiképzés várható injektálhatósági különbségeinek hidrodinamikai modellezése, széles vizsgálati spektrumú teljes geofizikai vizsgálatok elvégzése, többlépcsős terheléses kútvizsgálat a kútpároson, három különböző hozammal terheléses kútinterferencia vizsgálat elvégzése, kétfázisú (I. ferde kút-pár telepítés előtti, II. ferde kút-pár telepítés utáni) regionális pulzációs, terheléses kútinterferencia vizsgálat, összesen 6 kitermelő és visszasajtoló kút bevonásával.

Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0034)

Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0034)

2013 őszén újabb gotermikus beruházás vette kezdetét Szegeden. 11, zömmel egyetemi és városi tulajdonban lévő intézmény geotermikus energiával való fűtésre történő átállítása indult meg egy nagymélységű termálkutakra alapozott kaszkádrendszer, az ún. „Klinikai termálkör” kiépítésével. A rendszer kiépítését és üzemeltetését a Geotermikus Szolgáltató Kft. végzi, mely a kitermelt geotermikus energiát a Szegedi Tudományegyetem és a rendszerhez tartozó többi felhasználó részére értékesíti. A hőpiacfelmérést, hidrogeológiai és a pénzügyi-gazdasági elemzést valamint a sikeres pályázatírást az InnoGeo Kft végezte.

A projekt a Szegedi Tudományegyetem 6 db újszegedi épületét, a város tulajdonában lévő 4 db újszegedi épületet, valamint a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egy-egy épületét rendezi kaszkádrendszerbe. A projekt keretében 3 termálkút (1 termelő és 2 visszasajtoló kút), 3,1 km távhővezeték és 12 hőközpont létesült, a legkorszerűbb optikai hálózattal és SCADA komplex folyamatirányító és megjelenítő rendszerrel felszerelve. A 4,5 MW megújuló hőkapacitás kaszkádrendszer évente mintegy 37 ezer GJ hőmennyiséget termel, ezzel évente 1,3 millió m3 földgáz használatát váltja ki. Mindemellett 2.343 tonna/év CO2 emisszió csökkentést ér el, ami a minimálisan tervezett 30 éves üzemelési élettartam alatt több mint 70 ezer tonna CO2 csökkentést jelent. Az energiaköltség megtakarítás az érintett egyetemi és városi intézményekben nettó évi 60 millió Ft. Az Újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kiépítésének teljes nettó költsége 1.254.250.000,- Ft. A projekt megvalósításához a beruházó Geotermikus Szolgáltató Kft. 596.646.725,- Ft összegű Uniós támogatást kapott. A KEOP támogatás aránya 47,57%.

Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0035)

Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése (KEOP-4.10.0/B/12-2013-0035)

2013 tavaszán példaértékű beruházás vette kezdetét Szeged belvárosában. 25, zömmel egyetemi és városi tulajdonban lévő intézmény környezetkímélő, geotermikus energiával való fűtésre történő átállítása indult meg egy nagymélységű termálkutakra alapozott kaszkádrendszer, az ún. „egyetemi termálkör” kiépítésével. A rendszer kiépítését és későbbi üzemeltetését a szegedi székhelyű Geotermikus Szolgáltató Kft. végzi, mely a kitermelt geotermikus energiát a Szegedi Tudományegyetem és a rendszerhez tartozó többi felhasználó részére értékesíti.

A hőpiacfelmérést, hidrogeológiai és a pénzügyi-gazdasági elemzést valamint a sikeres pályázatírást az InnoGeo Kft végezte.

A projekt a város legnagyobb gázfogyasztóját jelentő Szegedi Tudományegyetem 23 db belvárosi épületét, a város könyvtárát és egy új építésű belvárosi szállodát lát el geotermikus eredetű hőenergiával. A projekt keretében 3 termálkút (1 termelő és 2 visszasajtoló kút), 3,5 km távhővezeték és 25 hőközpont létesült, a legkorszerűbb optikai hálózattal és SCADA komplex folyamatirányító és megjelenítő rendszerrel felszerelve. A 4,4 MW megújuló hőkapacitás kaszkádrendszer évente mintegy 55 ezer GJ hőmennyiséget termel, ezzel évente 1,8 millió m3 földgáz használatát váltja ki. Mindemellett 3.633 tonna/év CO2 emisszió csökkentést ér el, ami a minimálisan tervezett 30 éves üzemelési élettartam alatt több mint 100 ezer tonna CO2 csökkentést jelent majd. Az energiaköltség megtakarítás az érintett egyetemi és városi intézményekben nettó évi 76 millió Ft.

A Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítésének teljes nettó költsége 2.001.500.000,- Ft. A projekt megvalósításához a beruházó Geotermikus Szolgáltató Kft. 996.747.000,- Ft összegű Uniós támogatást kapott.

BUDAPEST, PESTI ÚTI TESCO ÁRUHÁZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉSE TALAJHŐ ÉS MIKROGÁZTURBINA ALKALMAZÁSÁVAL (KIVITELEZÉS)

BUDAPEST, PESTI ÚTI TESCO ÁRUHÁZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉSE TALAJHŐ ÉS MIKROGÁZTURBINA ALKALMAZÁSÁVAL (KIVITELEZÉS)

2010-ben a Pesti úti Tesco Áruház megújuló energetikai épületgépészeti rekonstrukciója projekt kapcsán “Energiahatékony rendszermegoldás talajhő és mikrogázturbina alkalmazásával” címmel a TESCO Global Áruházak Zrt-vel és a Regale Energy Zrt-vel közösen benyújtott pályázatunk a Magyar Innovációs Szövetség elismerő oklevelében részesült.