A geotermikus energiafelhasználás energiahatékonyságának javítása a felhasználói jellemzők módosításával (User4GeoEnergy)

Projekt azonosító: 2018-1-0502
Támogató: EGT és Norvégia Regionális Együttműködési Alap
Prioritás: Környezetvédelem, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
Vezető partnerszervezet: Ásványi anyag és Energiagazdasági Kutatóintézet, Lengyel Tudományos Akadémia
A megvalósítás kezdete: 2020.10.01
A megvalósítás befejezésének dátuma: 2023.09.30.
A projekt időtartama: 36 hónap

Projekttevékenységek

• A geotermikus távfűtéssel kapcsolatos jó gyakorlatok megosztása a támogató országok (Izland, Norvégia) és a kedvezményezett országok (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) között, a geotermia gazdasági, környezeti és éghajlati előnyeinek jobb kihasználása.
• A geotermikus rendszerek matematikai modellezése (energiaforrás – hőeloszlás – végfelhasználók) annak érdekében, hogy a kedvezményezett országokban optimális megoldásokat találjunk a geotermikus hőellátásra, figyelembe véve a geotermikus viszonyokat, az energiaárakat és az időjárási viszonyokat.
• A projekt középpontjában a lakossági ügyfelek állnak, cél a projektpartnereknél felgyülemlett tudás, tapasztalat és technikai know-how átadása a helyi távhőszolgáltatóknak a geotermikus fűtés hatékonyságának javítása érdekében

Projektcélok

• Céljaink a geotermikus rendszerek hatékonyságának hosszú távú javítása és a környezeti lábnyomának csökkenése: közvetlen hozzájárulás a kevésebb szén-dioxidot kibocsátó és biztonságosabb európai gazdasághoz.
• A megújuló energiaforrások távfűtésbe történő integrálását célzó uniós fejlesztéseke projektünk e rendszerek működésének racionalizálásával egészíti ki.
• Célunk a geotermikus távfűtő rendszerek gazdaságosságának javítása és környezeti fenntarthatóságuk növelése. Ezt a célt saját munkatársaink ismereteinek bővítésével és a megszerzett tudás üzemeltetők számára való átadásával, számukra innovatív megoldások biztosításával kívánjuk elérni.
• Az alacsony szén-dioxid kibocsátású és energiatakarékos gazdaságok felé történő elmozdulás egyrészt megújuló energiaforrások használatát, másrészt a környezet jó állapotának fenntartását teszi szükségessé. Beavatkozási logikánk biztosítja, hogy ezeket a célokat egyszerre lehessen elérni.

Pojektpartnerek

Vezető partner

Ásványi anyag és energiagazdasági kutatóintézet, Lengyel Tudományos Akadémia
Wybickiego 7A utca, Krakkó 31-261. Lengyelország
www.min-pan.krakow.pl

Szakértő partnerek

Nemzeti Energiaügyi Hatóság (Orkustofnun)
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, Izland
www.os@os.is

NORCE Norvég Kutatóközpont AS
Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norvégia
www.norceresearch.no

Kedvezményezett partnerek

SLOVGEOTERM a.s.
Palisády 39, 81106 Pozsony, Szlovákia
www.slovgeoterm.sk

InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft
13 Dugonics tér, Szeged H-6720 Magyarország
www.innogeo.hu

A projekt weboldala: http://user4geoenergy.net/

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The User4GeoEnergy Project (No. 2018-1-0502) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA and Norway Grants, visit www.eeagrants.org or Regional Cooperation Online Magazine https://regionalcoopmag.net.