innováció a geotermikában

Cégünkről

Az InnoGeo Kft a Szegedi Tudományegyetem spin-off cége, alapítói (köztük az Aquaplus Kft, az Árpád Agrár Zrt, a Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány) a Dél-alföldi régió geotermikus iparágának fejlődése, a geotermikus energia fenntartható kitermelése és felhasználása iránt elkötelezett szervezetek.

A cég missziója a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálása, a gazdasági, technológiai és környezeti szempontok közötti egyensúly kialakítása, a kutatóhelyek és a felhasználók közötti innovációs fejlesztési igények és eredmények kétirányú közvetítésére, a geotermikus energiát hasznosító ágazatok, cégek, önkormányzatok számára szaktanácsadási tevékenység végzésére, valamint a hosszú távú fenntarthatóság érdekében a geotermikus hő- és vízkitermelés régiós monitoringjának (így a készletek hidrodinamikai transzport és tároló-modellezésének) elvégzése.

Kiemelt célunk a megújuló energiákkal kapcsolatos szemléletformálás, a tudományos eredmények és az ipari gyakorlatok társadalmasítása, a kutatói, mérnöki életpályák népszerűsítése.

A cég tevékenységeit saját humánerőforrásaira támaszkodva, illetve a régió (beleértve a szomszédos szerbiai és romániai területek) kutatóhelyeivel, cégeivel együttműködésben, hazai, határon átnyúló és uniós projektek során, magyar és nemzetközi konzorciumokban végzi.

Missziónk

A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása

Az alapítók távlati célkitűzése az InnoGeo Kft létrehozásával a geotermikus energia fenntartható használatát megalapozó és támogató kutatási, technológiai, és a régiós és helyi körülményekre adaptált műszaki háttér megteremtésén túl, annak eredményeit felhasználva a régiós geotermikus ipar fejlesztése, megerősítése, piacképes és exportképes késztermékek, technológiák előállítása és az ezekre épülő ipari vertikum kiépítése, működésének támogatása – különös tekintettel a K+F tevékenységet is végző, kaszkád-rendszerű technológiát terjesztő-értékesítő kis- és középvállalkozásokra illetve az ezeket alkalmazó energia-szolgáltatókra. E tevékenységeken keresztül a cég a régiós geotermikus és alternatív energiagazdálkodó középfokú és felsőfokú szakképzés beindítását is elő kívánja segíteni, valamint növelni kívánja a geotermikus energiahasználat ismertségét, társadalmi elfogadását.

A cégvezetés az alternatív energiagazdálkodás elterjesztésével összefüggésben fontosnak tartja a fenntartható fejlődés, életmód és fogyasztás iránti elköteleződést, valamint a piaci szereplők, a termelők és a fogyasztók ezt érintő motivációinak, képességeinek és lehetőségeinek fejlesztését. Ennek érdekében a cég célja az alacsony károsanyag kibocsátású, importfüggetlen és megújuló geotermikus energiahasználat penetrációját támogató tevékenységei során a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása és fenntartása, a szennyezések keletkezésének megelőzése, az alacsony anyag- és energia igényű technikák alkalmazásának terjesztése, a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és együttműködés erősítése. E tevékenységek eredményeképpen a cég elő kívánja segíteni, hogy az energiatermelés és -használat fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontjainak figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan beépüljön az érintett önkormányzati döntéshozók és az energetikai szférában dolgozó vállalkozások döntéshozatali mechanizmusaiba, valamint hogy a jó gyakorlatok megismertetésével fejlődjön a fogyasztók környezettudatossága, a társadalom széles rétegei között elterjedjenek a fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták.

Szolgáltatásaink

Az InnoGeo Kft. és az általa vezetett Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter (DATEK) szakemberei felkérés alapján projektfejlesztő, projektgeneráló tanácsadást nyújtanak a geotermikus energia használata iránt érdeklődő önkormányzatok, vállalkozások számára az alábbi területeken.

szűkebb környezet geotermikus potenciáljának azonosítása

hőpiac felmérése

megfelelő technológia kiválasztása

finanszírozási forrás felkutatása

központi támogatás (pl. KEOP) lehívásához szükséges pályázati anyag elkészítése, a kapcsolódó műszaki és pénzügyi tanulmányokkal

szakmai befektető bevonása

projektmenedzsment

Publikációink

Az InnoGeo Kft munkatársai számos kutatás-fejlesztési projektben működtek közre, eredményeiket folyamatosan publikálják. A hazai és nemzetközi konferencia előadásokon, posztereken és szakfolyóiratokban való publikációkon kívül a társaság saját gondozásában immár 4 tanulmánykötet is megjelent.

Szakértőink

 

Dr. Kóbor Balázs

Dr. Kóbor Balázs

ügyvezető igazgató

2004-ben szerezte meg geológia Ph.D. fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen. A környezeti geológia és hidrogeológiai elismert kutatója, az SZTE-n végzős és posztgraduális szintű előadásokat tart, a Szegedi Távfűtő Kft igazgatója. Az utóbbi évtized legfontosabb geotermikus kaszkádrendszerű projektjeinek vezető fejlesztője, nevéhez kötődik egyebek mellett a mórahalmi és a szegedi rendszerek átfogó előkészítése. A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter igazgatója, a Magyar Termálenergia Társaság igazgatósági tagja.

Dr. Medgyes Tamás

Dr. Medgyes Tamás

projektmenedzser

József Attila Tudományegyetemen, a Universita degli studi di Napoli-n és az Universität Wien-en tanult, 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett bölcsészettudományi doktori fokozatot. Projektmenedzserként több tucatnyi regionális és nemzetközi K+F fejlesztésében és projektmegvalósításában vett részt, projektvezetője volt az elmúlt évtized legnagyobb magyarországi távfűtőrendszer átalakítási projektjeinek (pl.  a makói és a csongrádi geotermikus rendszer fejlesztéseknek). A Szegedi Távfűtő Kft operatív igazgatója és a Magyar Termálenergia Társaság titkára.

Dr. Bozsó Gábor

Dr. Bozsó Gábor

geokémikus szakértő, projekt munkatárs

2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán szerzett környezettudományi PhD fokozatot. Egyetemi adjunktus, az SZTE Földrajzi és Földtani Intézetének stratégiai vezető-helyettese, röntgenanalitikai laboratóriumainak vezetője. Fő kutatás-fejlesztési szakterülete a nagy sótartalmú közegek (geotermikus vízkitermelés, szikes területek, stb.) geokémiája és a környezeti geokémia nagyműszeres analitikai technikái (röntgenfluoreszcens spektrofotometria, röntgen diffraktometria). A Szegedi Távfűtő Kft igazgatási- és üzemfenntartási vezetője.

Pári István

Pári István

szakértő

Okleveles geológusként 2007-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, Hidrogeológia és Környezetföldtan szakirányon. Szakmai érdeklődése és munka portfóliója igen széleskörű. Évekig dolgozott terepi geológusként szilárd ásványi nyersanyag kutató projektekben főként Kanadában, az Egyesült Államokban és Chilében. Később szárazföldi és tengeri olajfúró tornyokon teljesített szolgálatot Egyiptomban, Algériában és Angolában. 2011 óta foglalkozik geotermiával, elsősorban Európai Uniós kutatásfejlesztési pályázatok és projektek keretében.

Csanádi Attila

Csanádi Attila

szakértő

2004-ben szerzett geológia szakirányú geográfus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. 2004-2015 között az SZTE-TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének PhD hallgatója, majd tudományos segédmunkatársa. Számos hazai és nemzetközi K+F projekt kutatója és projektasszisztense, több energetikai célú beruházási projekt szakértője. Megalakulása óta az InnoGeo Kft. munkatársa és geotermikus szakértője.

Czirbus Nóra

Czirbus Nóra

szakértő

A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi szakán 2009-ben Víz- és talajvédelem, illetve Hulladékkezelés és elhelyezés szakirányon végzett, majd 2012-ben a Szent István Egyetemen Környezetmérnöki MSc diplomát szerzett. Fő szakterülete a szerves és szervetlen geokémiai vizsgálatok nagyműszeres technikák alkalmazásával (tömegspektrometria, nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia, röntgen fluoreszcens spektrofotometria). Részt vett kőolaj és földgáz lelőhely kutatásban, vizsgált termálvizek szervesanyag tartalmát és számos geotermikus kutatás-fejlesztési pályázatba kapcsolódott be.

Projektek 

Futó projektjeink

Szegedi távfűtés geotermikus átalakítása

Szegedi távfűtés geotermikus átalakítása

Az InnoGeo Kft szakértő csapata oroszlánrészt vállal a szegedi távfűtés geotermikus átalakításában. Cégünk a SZETÁV Kft. a Geo Hőterm Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. konzorciuma számára 2018-ban 16 fűtési kör megújuló energetikai alapú átalakítására...

bővebben