INNOGEO: Innováció a geotermiában
Tervezés, projektfejlesztés, kivitelezés, rendszer-üzemeltetés, tanácsadás, oktatás, kutatás.

Cégünkről

Projektek

Szolgáltatásaink

Szakértőink

Hírek

Nyertes pályázatainkról és a cég életéhez kapcsolódó érdekességekről

Cégünkről

SZETÁV NORTH 1A Boiler Room inside 6

Az InnoGeo Kft-ről

Az InnoGeo Kft a Szegedi Tudományegyetem spin-off cége, alapítói a Dél-alföldi régió geotermikus iparágának fejlődése, a geotermikus energia fenntartható kitermelése és felhasználása iránt elkötelezett szervezetek. Vezető tisztségviselői és résztulajdonosai, Dr. Kóbor Balázs és Dr. Medgyes Tamás a mélységi geotermia és a távfűtés területén jelentős tapasztalattal rendelkező, nemzetközileg elismert szakértők.

A cég missziója

A cég missziója a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálása, a gazdasági, technológiai és környezeti szempontok közötti egyensúly kialakítása, a kutatóhelyek és a felhasználók közötti innovációs fejlesztési igények és eredmények kétirányú közvetítésére, a geotermikus energiát hasznosító ágazatok, cégek, önkormányzatok energetikai tudásának, tájékozottságának növelése, valamint a hosszú távú fenntarthatóság érdekében a geotermikus hő- és vízkitermelés régiós monitoringjának (így a készletek hidrodinamikai transzport és tároló-modellezésének) támogatása. A cégvezetés az alternatív energiagazdálkodás elterjesztésével összefüggésben fontosnak tartja a fenntartható fejlődés, életmód és fogyasztás iránti elköteleződést, valamint a piaci szereplők, a termelők és a fogyasztók ezt érintő motivációinak, képességeinek és lehetőségeinek fejlesztését. Ennek érdekében a cég célja az alacsony károsanyag kibocsátású, importfüggetlen és megújuló geotermikus energiahasználat penetrációját támogató tevékenységei során a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása és fenntartása, a szennyezések keletkezésének megelőzése, az alacsony anyag- és energia igényű technikák alkalmazásának terjesztése, a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és együttműködés erősítése. E tevékenységek eredményeképpen a cég elő kívánja segíteni, hogy az energiatermelés és -használat fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontjainak figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan beépüljön az érintett önkormányzati döntéshozók és az energetikai szférában dolgozó vállalkozások döntéshozatali mechanizmusaiba, valamint hogy a jó gyakorlatok megismertetésével fejlődjön a fogyasztók környezettudatossága, a társadalom széles rétegei között elterjedjenek a fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták.

IMG_5419
Rokus extraction well drilling at night 2

Céljaink

Kiemelt célunk a megújuló energiákkal kapcsolatos szemléletformálás, a tudományos eredmények és az ipari gyakorlatok társadalmasítása, a kutatói, mérnöki életpályák népszerűsítése. Az alapítók távlati célkitűzése az InnoGeo Kft létrehozásával a geotermikus energia fenntartható használatát megalapozó és támogató kutatási, technológiai, és a régiós és helyi körülményekre adaptált műszaki háttér megteremtésén túl, annak eredményeit felhasználva a régiós geotermikus ipar fejlesztése, megerősítése, piacképes és exportképes késztermékek, technológiák előállítása és az ezekre épülő ipari vertikum kiépítése, működésének támogatása – különös tekintettel a K+F tevékenységet is végző, kaszkád-rendszerű technológiát terjesztő-értékesítő kis- és középvállalkozásokra illetve az ezeket alkalmazó energia-szolgáltatókra. E tevékenységeken keresztül a cég a régiós geotermikus és alternatív energiagazdálkodó középfokú és felsőfokú szakképzés beindítását is elő kívánja segíteni, valamint növelni kívánja a geotermikus energiahasználat ismertségét, társadalmi elfogadását.

Tevékenységeink

Az InnoGeo Kft tevékenysége kiterjed a geotermikus projektek tervezésére, hőpiacfelmérésre, projektgenerálásra, pályázati menedzsmentre, geotermikus létesítmények és teljes rendszerek kivitelezésére, üzemeltetésére és a termálenergiával kapcsolatos kutatás-fejlesztésre. A cég tevékenységeit saját humánerőforrásaira támaszkodva, illetve a régió (beleértve a szomszédos szerbiai és romániai területek) kutatóhelyeivel, cégeivel együttműködésben, hazai, határon átnyúló és uniós projektek során, magyar és nemzetközi konzorciumokban végzi.

IMG_1165
SZETÁV UPTOWN 2 Boiler Room inside 1

Referenciáink

Az InnoGeo Kft kutatás-fejlesztési és pályázati finanszírozású tevékenységei mellett piaci alapon, megrendelésre is végez geotermikus fejlesztéseket. Megalakulása óta cégünk részt vett a makói és a csongrádi geotermikus kaszkádrendszerek tervezésében és kivitelezésében, kulcsszereplője volt a mórahalmi geotermikus fejlesztéseknek, szakértő munkával támogatta az Algyőn és a Lentiben megvalósuló termálenergia projekteket, a budaörsi TESCO áruház megújuló energiára való átállítását és oroszlánrészt vállalt több szegedi projektben, így az SZTE Mérnöki Karának hőszivattyús fűtés kivitelezésében valamint a városi távfűtés geotermikus átalakításában.

Projektek

Az Innogeo Kft. referenciái

Nincsenek további projektek

Szolgáltatásaink

Az InnoGeo Kft. szakemberei felkérés alapján projektfejlesztő, projektgeneráló tanácsadást nyújtanak a geotermikus energia használata iránt érdeklődő önkormányzatok, vállalkozások számára az alábbi területeken.

icon_1

Finanszírozási forrás felkutatása

icon_1 2

Projektmenedzsment

icon_1 copy 2

Megfelelő technológia kiválasztása

Rokus extraction well drilling at night
icon_1 copy 3

Szűkebb környezet geotermikus potenciáljának azonosítása

icon_1 copy 8

Hőpiac felmérése

icon_1 copy 4

Központi támogatás (pl. KEOP) lehívásához szükséges pályázati anyag elkészítése, a kapcsolódó műszaki és pénzügyi tanulmányokkal

Szakértőink

Dr. Kóbor Balázs

Ügyvezető igazgató

2004-ben szerezte meg geológia Ph.D. fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen. A környezeti geológia és hidrogeológiai elismert kutatója, az SZTE-n végzős és posztgraduális szintű előadásokat tart, a Szegedi Távfűtő Kft igazgatója. Az utóbbi évtized legfontosabb geotermikus kaszkádrendszerű projektjeinek vezető fejlesztője, nevéhez kötődik egyebek mellett a mórahalmi és a szegedi rendszerek átfogó előkészítése. A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter igazgatója, a Magyar Termálenergia Társaság igazgatósági tagja.

Dr. Medgyes Tamás

Projektmenedzser

József Attila Tudományegyetemen, a Universita degli studi di Napoli-n és az Universität Wien-en tanult, 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen szerzett bölcsészettudományi doktori fokozatot. Projektmenedzserként több tucatnyi regionális és nemzetközi K+F fejlesztésében és projektmegvalósításában vett részt, projektvezetője volt az elmúlt évtized legnagyobb magyarországi távfűtőrendszer átalakítási projektjeinek (pl.  a makói és a csongrádi geotermikus rendszer fejlesztéseknek). A Szegedi Távfűtő Kft operatív igazgatója és a Magyar Termálenergia Társaság titkára.

Dr. Bozsó Gábor

Projektmunkatárs

2010-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerzett PhD fokozatot. Egyetemi adjunktus, az SZTE Földrajzi és Földtani Intézetének tanszékvezető-helyettese, fő szakterülete a környezeti geokémia nagyműszeres analitikai technikái (radiokémia, röntgen fluoreszcens spektrofotometria). A Szegedi Távfűtő Kft igazgatási- és üzemfenntartási vezetője.

Czirbus Nóra

Projektmunkatárs

A Szegedi Tudományegyetem Környezettudományi szakán 2009-ben Víz- és talajvédelem, illetve Hulladékkezelés és elhelyezés szakirányon végzett, majd 2012-ben a Szent István Egyetemen Környezetmérnöki MSc diplomát szerzett. Fő szakterülete a szerves és szervetlen geokémiai vizsgálatok nagyműszeres technikák alkalmazásával (tömegspektrometria, nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia, röntgen fluoreszcens spektrofotometria). Részt vett kőolaj és földgáz lelőhely kutatásban, vizsgált termálvizek szervesanyag tartalmát és számos geotermikus kutatás-fejlesztési pályázatba kapcsolódott be.

Csanádi Attila

Projektmunkatárs

2004-ben szerzett geológia szakirányú geográfus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. 2004-2015 között az SZTE-TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének PhD hallgatója, majd tudományos segédmunkatársa. Számos hazai és nemzetközi K+F projekt kutatója és projektasszisztense, több energetikai célú beruházási projekt szakértője. Megalakulása óta az InnoGeo Kft. munkatársa és geotermikus szakértője.

Pári István

Projektmunkatárs

Okleveles geológusként 2007-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, Hidrogeológia és Környezetföldtan szakirányon. Szakmai érdeklődése és munka portfóliója igen széleskörű. Évekig dolgozott terepi geológusként szilárd ásványi nyersanyag kutató projektekben főként Kanadában, az Egyesült Államokban és Chilében. Később szárazföldi és tengeri olajfúró tornyokon teljesített szolgálatot Egyiptomban, Algériában és Angolában. 2011 óta foglalkozik geotermiával, elsősorban Európai Uniós kutatásfejlesztési pályázatok és projektek keretében.

Tapasztó Dénes

Térségfejlesztő szakértő

A József Attila Tudományegyetemen szerzett szociológus és történész diplomát 1999-ben. Területfejlesztéssel, EU-s fejlesztési programok kidolgozásával és regionális intézményi szintű menedzsmentjével foglalkozott 2001-2013 között, azt követően tanácsadó vállalkozóként tevékenykedik. Főbb tevékenységi területei a városfejlesztés (zöld és okos fejlesztések), a területi (regionális, megyei és települési) szintű stratégiai tervezés, energetikai fejlesztések, projektfejlesztés és előkészítés. Jelentős referenciával rendelkezik a területi és tematikus elemzések, koncepciók és stratégiák készítése kapcsán.

Tóth Róbert

Gazdasági szakértő

Bölcsész és közgazdasági végzettséggel rendelkezik. 17 éve foglalkozik területfejlesztéssel, szakterülete a vállalkozásfejlesztés, településfejlesztés és stratégiai tervezés. Tapasztalattal rendelkezik ágazati- és területi operatív programok, településfejlesztési stratégiák, okos város koncepciók fejlesztésében. Több szemesztert oktatott az SZTE GTK-n óraadóként.

Egyed Emőke

Projekt munkatárs

Bölcsészettudományi diplomáját 2002-ben szerezte meg a Szegedi Tudományegyetemen, azóta területfejlesztéssel, projektmenedzsmenttel, projektkommunikációval foglalkozik.

Szanyi János

Szanyi János a Szegedi Tudományegyetem professzora. Matematika-informatika és mérnök-hidrogeológia szakon szerzett mester fokozatú diplomát. 12 évig dolgozott a Magyar Földtani Szolgálatnál először terepgeológusként, majd a szegedi regionális iroda vezetőjeként. Az egyetemen és a Magyar Földtani Szolgálatnál töltött évei során is számos hidrogeológiai és geotermikus projektben vett részt, így pl. tervezés és terepmunka, geotermikus adatbázis szervezés. Több nemzetközi geotermikus energia hasznosítási projektet koordinált. Fő szakterületei: geotermikus kút pozicionálás, kúttervezés, új kútkiépítési technológiák, kútkölcsönhatás vizsgálatok, kitermelhető hőmennyiségek meghatározása numerikus módszerekkel.

Publikációk

Az InnoGeo Kft munkatársai számos kutatás-fejlesztési projektben működtek közre, eredményeiket folyamatosan publikálják. A hazai és nemzetközi konferencia előadásokon, posztereken és szakfolyóiratokban való publikációkon kívül a társaság saját gondozásában immár 4 tanulmánykötet is megjelent.