A geotermikus erőforrások fenntartható felhasználásának bővítése a távhőszolgáltatásban

Az InnoGeo Kft a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által vezetett konzorcium tagjaként Danube Region Leading in Geothermal Energy címmel pályázatot nyert a Danube Transnational Programme c. INTERREG kiíráson. A 2017. január 1-től 2019. szeptember 30-ig tartó, 2,5M Euro költségvetéssel megvalósultprojektben Magyarország, Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Románia összesen 22 partnerintézménye – földtani szolgálatok, egyetemek, ipari szereplők, területi energia- és fejlesztési ügynökségek, minisztériumok és önkormányzatok – működtek együtt a Duna Régió energiabiztonságának és -hatékonyságának fejlesztésében.

A projekt fő célja a meglévő, ám kiaknázatlan geotermikus erőforrások fenntartható felhasználásának bővítése a távhőszolgáltatásban volt. A pályázat célterülete a Duna Régió középső és délkeleti része, azaz a Dunántúl és az Alföld déli területe, ÉK-Szlovénia, É-Horvátország, Bosznia-Hercegovina középső és É-i részei, É-Szerbia, valamint Románia Ny-i területe, összesen mintegy 92.000 km2 volt. A projekt online döntéstámogató rendszerrel, tanulmányokkal, potenciálelemzéssel és 3 kísérleti területen (köztük Szegeden) kidolgozott megvalósíthatósági tanulmányokkal kívánt hozzájárulni ahhoz, hogy növekedjen a geotermikus energiafelhasználás aránya a távhő ágazatban, ezáltal a Duna Régió energetikailag függetlenebbé váljon a fosszilis energiahordozók importjától, és a megújuló energia használatával a terület környezeti állapota is javuljon.