Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter program

A Dél-alföldi Operatív Program DAOP-1.2.1-2008-0032 pályázati kiírása keretében az InnoGeo Kft. 2008-ban Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter program pályázata 39.592.000 Ft támogatást nyert. A projekt tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység volt. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását, illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében határozta meg. A klasztertevékenységek közvetlen outputjai előzetes hidrogeológiai helyzetértékeléssel és hőmennyiség kalkulációval, illetve részletes hévízföldtani szakvéleménnyel, hőpiac-feltáró vizsgálattal, környezeti és gazdaságossági fenntarthatósági elemzéssel és finanszírozási ajánlattal rendelkezi geotermikus energiatermelői-rendszer projektek voltak, melyek közül a projektben készült megvalósíthatósági tanulmányokat felhasználva a szegedi, makói, mórahalmi, csongrádi, rendszerek megvalósultak.