Geotermikus kutatás-fejlesztés a dél-alföldi termálvízbázisok fenntartható kitermelése érdekében

A Nemzeti Technológiai Program TECH_08_A4 projektje keretében a Hőkomfort Kft. vezetésével 2008/2010-ben az InnoGeo Kft szakemberei a magyar-szerb-román közös felszín alatti vízadó területek fenntartható termeléséhez végeztek alap- és alkalmazott kutatást. Az 1,3M Euro összköltségvetésű projekt során egyrészt elkészült a terület dinamikusan termelhető termálvízkészletének 3D modellje, másrészt a felső-pannon homokkő tárolókba való visszasajtolás know-how technológiai leírása, harmadrészt a felszíni elhelyezésre kerülő termál fluidum kémiai kezelésének módszertana. A projekt legfontosabb eredménye az volt, hogy a hasonló felszín alatti jellemzőkkel rendelkező magyar-szerb-román határmenti területekre települő geotermikus rendszerek a fenntartható kitermelést megalapozó vízbázis modellel rendelkezzenek, az üzemelés során pedig biztonságos és környezetkímélő módon legyenek képesek a használt termálvíz visszasajtolására vagy felszíni befogadóba való elhelyezésére.