A sekély geotermikus hibrid fűtési és hűtési rendszerek megvalósításának elősegítése a Duna-régióban – Danube GeoHeCo

Az InnoGeo Kft a horvát Medjimurje Energy Agency Ltd. által vezetett, 6 országot (Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Románia, Szerbia) képviselő, 13 tagból álló konzorcium tagjaként 149,043 EUR támogatást nyert a 2,481,000 EUR összköltségvetésű Danube GeoHeCo projektben vállalt feladatainak megvalósítására.

A pályázat a Danube Transnational Programme c. INTERREG kiírás 2.1-es prioritására (Support greening the energy and transport sectors in the Danube Region by enhancing the integration of renewable energy sources) került benyújtásra.

A 2024.01.01-jén indult, 30 hónaposra tervezett projekt a sekély mélységű geotermikus energiatermelés és felhasználás intenzifikálásához kíván hozzájárulni a Duna régióban megvalósuló infrastrukturális beruházások és promóciós tevékenységek segítségével. A projekt a sekély geotermia (hőszivattyús alkalmazások) fosszilis energiafajtákra kiépült távhőrendszerekbe való integrálásán keresztül az EU 2030-es és 2050-es klímacéljainak elérését is segíti és kapacitásbővítési, tudatosságnövelési elemeket is tartalmaz.

Az InnoGeo Kft a Dél-alföldi Régióban megvalósuló társadalmasítási tevékenységek (a sekély geotermia iránt érdeklődő vállalkozások, civil szervezetek, kutatóhelyek, önkormányzatok projektbe vonásának) felelőse, Szegeden a Szegedi Távhőszolgáltató infrastruktúráján megvalósuló demonstrációs beruházás vezetője.