Danube Region Leading Geothermal Energy –DARLINGe

Az InnoGeo Kft a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által vezetett konzorcium tagjaként pályázatot nyert és bonyolított le a Danube Transnational Programme c. INTERREG kiírás keretében. A 2017. január 1-től 2019 szeptember 30-ig tartó projektben Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Románia összesen 22 partnerintézménye – földtani szolgálatok, egyetemek, ipari szereplők, területi energia- és fejlesztési ügynökségek, minisztériumok és önkormányzatok – működik együtt a Duna Régió energiabiztonságának és -hatékonyságának fejlesztésében. A projekt fő célja a meglévő, ám kiaknázatlan geotermikus erőforrások fenntartható felhasználásának bővítése volt a távhőszolgáltatásban.

A projekt a geotermikus energiafelhasználási arányának növekedéséhez kívánt hozzájárulni a távhő ágazatban. A kidolgozott stratégiákon, publikált tanulmányokon és a szakértők, iparági szereplők, döntéshozók számára szervezett találkozókon keresztül a projekt a Duna Régió energetikai függetlenségét célozta meg. A célterület egészét lefedő interaktív portál létrehozásával és működtetésével távlati eredményként a Duna Régió országainak fosszilis energiahordozók importjától való függetlenségéhez és a terület környezeti állapotának javulásához való hozzájárulás ugyancsak kiemelt szempont volt.

A projekt 2.525.760,70 Euro költségvetéssel valósult meg, melyből 1.612.249,99 Euro ERDF támogatás, 534.646,60 Euro IPA támogatás, 134.377,42 Euro a résztvevő országok támogatása, 244.486,69 Euro a partnerek saját hozzájárulása volt.

A projektről további információ magyar nyelven: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge

A projektről további információ angol nyelven: https://mbfsz.gov.hu/futo-palyazatok/darlinge-projekt

A Duna Régió geotermikus adottságait, termálenergetikai projektjeit, az ilyen irányú fejlesztési lehetőségeket összefoglaló interaktív portál, valamint a projektben készített tanulmányok az alábbi linken érhetők el: https://www.darlinge.eu