Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára

Az InnoGeo Kft Mórahalom Városi Önkormányzattal, a REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvánnyal és a MATÁSZSZ Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével konzorciumban pályázatot nyújtott be a Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével c., 2020-3.1.3-ZFR-TEFH kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat 2020. január 15-én támogatásban részesült. A projekt teljes költsége 1.488.500.000,- Ft, az InnoGeo Kft 413.500.000,- Ft támogatásban részesült.

Dekarbonizált Mórahalom – geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára c. projekt általános célkitűzése egy olyan innovatív mintaprojekt megvalósítása Mórahalom Városban, amely a földgáz alapú energiaellátás helyben elérhető, megújuló (geotermális és fotovoltaikus) forrásból történő kiváltásával egy fogyasztóbarát, az ellátásbiztonságot növelő, környezetvédelmi és pénzügyi szempontból fenntartható ellátási modellként szolgál a hazai, 5-10 ezer lélekszámú települések fejlesztéséhez.

A tervezett fejlesztés közvetlen céljai a következők:

  1. a jelentősen megnövekedett helyi hőpiaci igények kielégítése a termálforrásból;
  2. a tervezett új termál rendszer integrálása a Városban szigetszerűen működő két másik termálvíz alapú távhő rendszerrel (Hunyadi Liget Geotermikus Kaszkádrendszer és Norvég Geotermikus Közműrendszer);
  3. a megújuló energiatermelés diverzifikálása termálvíz visszasajtolása és fotovoltaikus energia termelő kapacitás bővítése révén;
  4. műszaki K+F feladatok megvalósítása révén jelentős műszaki tudásbázist tervez felépíteni a) a termálkutakban képződő kísérőgázok hasznosítása, b) az integrált távhő rendszer intelligens vezérlése, továbbá c) a víztermelés és visszasajtolás hidrológiai, hidrodinamikai és geokémiai vizsgálata vonatkozásában; valamint 
  5. széleskörű replikálásra alkalmas prosumer partnerségre hőszolgáltatási mintaprojekt fejlesztése és replikálása.